Ung Autism
För små barn med autism och deras föräldrar.

Alla barn kan lyckas!Vi tror på alla barns rätt till utveckling.

Tusentals barn i Sverige lever med utmaningar relaterade till autism. En del har redan en diagnos, andra inte. Deras utmaningar är kopplade till socialt samspel, kommunikation, språk och beteende.

Svårigheter inom dessa områden kan bland annat leda till att barnet får svårt att uttrycka sina behov samt att sociala sammanhang blir mycket utmanande. Interaktioner med andra personer blir svåra och barnet riskerar att hamna utanför den för barns utveckling så viktiga leken med jämnåriga.

Ung Autism finns för att stötta dessa barn och deras föräldrar.

Vår värdegrundUng Autism är en ideell förening. Vi tror på alla människors lika värde och baserar vår värdegrund på de grundläggande mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen. Vi finns till för små barn med autism och deras föräldrar. Vi arbetar särskilt för att barn med autism ska få den hjälp de behöver för att utvecklas så långt som möjligt.

Om ossUng Autism är en ideell förening och startades 2016 och har sedan dess erbjudit kostnadsfria träningsdagar i samspel, lek och kommunikation för barn med autism, handledning och stöttning till föräldrar, föreläsningar, seminarier och aktiviteter för barn.

Ung Autism är ett initiativ startat av Johanna Ellström och Johan Wendt.


Johan Wendt är grundare av Mattecentrum och Kodcentrum (Europas största ideella läxhjälpsverksamhet), några av världens största tidningar som Forbes (USA) och The Guardian (UK) har lyft upp Johan Wendt som det klarast lysande exemplet på socialt entreprenörskap i Skandinavien. Han sitter även i styrelsen för Röda Korset samt för Utbildningsradion (UR).

Nya förutsättningar
Ung Autism har ett gäng hängivna engagerade men eftersom mycket tid har gått åt till administration och annat som tar fokus från det vi brinner för - barn och unga - så har vi med sorg i hjärtat valt att påbörja en avveckling av Ung Autism.

Vi är otroligt stolta över alla familjer vi har hjälpt under åren, alla barn som fått en verktygslåda i väntan på hjälp från sin kommun, region och sjukvården. Vi har varit den brygga och bro som anhöriga kunnat luta sig mot när det inte funnits en trygg hamn hos det offentliga.

Engagemanget finns! Vi vill göra mer men vi kommer att engagera oss i nya former och sammanhang och jag vill flagga för att flera personer i styrelsen står till förfogande om det finns behov i andra föreningar.

Med det önskar vi dig en fin sommar och till hösten fattar vi det slutgiltiga beslutet vilken väg föreningen ska ta.

Hälsningar styrelsen via
Erika Svanström, ordförande


Det här är Ung Autisms maskot som vill påminna om att alla barn kan lyckas med rätt förutsättningar och tidigt stöd!


Följ oss på social media

Styrelsen

Tryck på bilderna för att läsa mer om oss!


Erika Svanström


Johanna Ellström


Madeleine Hermansson Thors

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss!

För press:

Erika: 072-206 89 94


För att bli medlem i föreningen och övriga ärenden och frågor:

info@ungautism.se